Surströmmingsafton 2019 Torsdag 15 augusti

20150813_194445

Tuggengården stänger för sommarsäsongen 2019 torsdagen 15 aug. och

vi avslutar med ett SURSTRÖMMINGSKALAS!

Torsdag 15 augusti

Samling: Gården öppnar kl: 17.30

Pris: 90 kr / person

Anmälan:  SENAST måndag-kväll 12 aug. till:

Elisabet 0730-344 354 eller Karin 070-377 03 01

ALLA intresserade är Välkomna!